Hellerup Finans

Lukning af obligationsudbud

05/09/2016

Ledelsen i Hellerup Finans Holding A/S har valgt, at stoppe selskabets igangværende obligationsudbud pr. 5. september 2016. Det skyldes bl.a. alle de igangværende forhandlinger med købere af koncernens porteføljeselskaber.

Læs mere
Hellerup Finans, Rovsing

Hellerup Finans A/S sætter punktum for fortiden med en korrigeret årsrapport

18/07/2016

I forbindelse med den justerede strategi har ledelsen ændret regnskabsprincipper, og har derfor minutiøst gennemgået de seneste års aflagte årsregnskaber for at sikre et korrekt sammenligningsgrundlag. De ændrede regnskabsprincipper har som konsekvens, at porteføljeselskaber optages til købsværdi og ikke til den salgsværdi, som selskaberne repræsenterer. Porteføljeselskaberne ventes solgt i den kommende tid og dermed vil værditilvæksten blive realiseret.

Læs mere
Hellerup Finans, Rovsing

Nyt om Hellerup Finans og Rovsing Innovation

04/07/2016

Hellerup Finans og vores datterselskab Rovsing Innovation optræder i diverse medier i dag, hvilket giver anledning til at bringe lidt baggrundsviden. Kvalitetsløft af regnskaberne Hellerup Finans koncernen (”HF”) har et ønske om at være entydige og transparente i alle henseender, hvilket naturligvis også omfatter koncernens regnskaber.  HF har i mange år haft BDO som revisor, […]

Læs mere
Hellerup Finans

Vi justerer vores strategi og udbyder samtidig erhvervsobligationer

19/05/2016

Vores forretningsmodel er blevet kaldt kompleks – det har vi taget til efterretning og har derfor justeret vores strategi. Vi ønsker at være endnu mere transparente og entydige samtidig med, at vi sikrer et mere stabilt cashflow. Derfor har vi har besluttet, at vores fokus fremover igen bliver rettet mod honorarbaserede ydelser. Samtidigt har vi besluttet at sikre koncernens likviditet og kapitalgrundlag ved at afhænde de 5 nuværende investeringer i porteføljevirksomheder inden for de næste 6-18 måneder.

Læs mere
Hellerup Finans

Vi undrer os – gør du også?

07/12/2015

De seneste ugers medieomtale af Hellerup Finans har gjort ondt og har undret. Hellerup Finans har afsluttet samarbejdet med tidligere samarbejdspartnere – bl.a. Peter Forchhammer – og som modsvar har de fremsat direkte forkerte oplysninger om Hellerup Finans

Læs mere
Hellerup Finans

Orientering fra Hellerup Finans

05/12/2015

Hellerup Finans har de seneste år haft massiv fremgang. Det er vi stolte af, og vores succes skaber interesse fra både kunder, konkurrenter og medier. Desværre har medierne svært ved at forstå vores rolle som investeringsselskab, der identificerer selskaber med stort potentiale, og det medfører misforståelser og fejltolkninger.

Læs mere
Hellerup Finans

Uberettiget krav fra Peter Forchhammer

02/12/2015

Det fremgår at diverse medier i dag onsdag den 2. december 2015, at den konkursramte finansmand Peter Forchhammer forsøger at få udbetalt et honorar ved at trække Hellerup Finans i retten. Han hævder, at selskabet skal betale ham ca. 1 mio. kr. for udført arbejde.

Læs mere
Hellerup Finans

Købstilbud til aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S

02/09/2015

Hellerup Finans A/S offentliggør købstilbud til aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S (Tidligere Viborg Håndbold klub A/S) Dokumenterne er offentliggjort via fondsbørsen og kan også findes på selskabets nye hjemmeside: www.invsel.dk Offentliggørelse sker i medfør af § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud. Investeringsselskabet af 1. […]

Læs mere
Hellerup Finans

Vi er flyttet til nye lokaler!

28/01/2015

  Grundet den store vækst i det forgangne år, er vi igen vokset ud af vores lokaler på Strandvejen 163 – 2900 Hellerup. Vi har i 2015 allerede budt velkommen til 11 nye kollegaer og med de muligheder, der venter os i 2015, har vi valgt at flytte tilbage til Tuborg Havn. For fremtiden vil […]

Læs mere