Hellerup Finans, Rovsing

Hellerup Finans A/S sætter punktum for fortiden med en korrigeret årsrapport

18/07/2016

I forbindelse med den justerede strategi har ledelsen ændret regnskabsprincipper, og har derfor minutiøst gennemgået de seneste års aflagte årsregnskaber for at sikre et korrekt sammenligningsgrundlag. De ændrede regnskabsprincipper har som konsekvens, at porteføljeselskaber optages til købsværdi og ikke til den salgsværdi, som selskaberne repræsenterer. Porteføljeselskaberne ventes solgt i den kommende tid og dermed vil værditilvæksten blive realiseret.

Læs mere
Hellerup Finans, Rovsing

Nyt om Hellerup Finans og Rovsing Innovation

04/07/2016

Hellerup Finans og vores datterselskab Rovsing Innovation optræder i diverse medier i dag, hvilket giver anledning til at bringe lidt baggrundsviden. Kvalitetsløft af regnskaberne Hellerup Finans koncernen (”HF”) har et ønske om at være entydige og transparente i alle henseender, hvilket naturligvis også omfatter koncernens regnskaber.  HF har i mange år haft BDO som revisor, […]

Læs mere