Dagens artikler og lidt tiltrængt fakta

3/08/2016

HFlogoheader

 

Hellerup Finans koncernen (”HF”) er i dag omtalt i 2 stort opsatte artikler på Finans.dk, som vi finder nødvendig at kommentere.

Den ene artikel har til formål at efterlade læseren med det indtryk, at HF er i risiko for at være erstatningsansvarlig i forhold til et offentligt udbud fra perioden juli til november 2015. Artiklen er skrevet uden mediet har læst udbudsmaterialet, og den er baseret på ekspertudsagn der frit oversat udtaler følgende  ”hvis ledelsen har gjort noget forkert, er der risiko for en erstatningssag”. Det kan HF og ledelsen blankt afvise.

Det offentlige udbudsmateriale indeholder alle nødvendige oplysninger der sikrer, at investor havde et fuldstændigt grundlag før en beslutning om tegning af aktier blev effektueret. Vi kan bl.a. oplyse, at det var et offentligt udbud og at udbudsmaterialet har en revisorredegørelse fra Danmarks 4. største revisionsfirma med en blank påtegning. Udbuddet henvendte sig udelukkende til semiprofessionelle investorer, og derfor var der et krav om en minimumstegning på 750.000 DKK. Mere end 10% af alle sider i udbudsmaterialet beskrev både de risikofaktorer der er ved at investere i de udbudte aktier og opfordrede alle investorer til at søge ekstern rådgivning samt studere risikofaktorerne nøje, inden de traf en beslutning om køb af aktierne. Alle investorer der har tegnet aktier har udfyldt en investorprofil, der kvalificerer dem til at tegne unoterede aktier.

HF og ledelsen har derved gjort alt for at sikre, at alle tegninger er sket på et korrekt, fuldstændigt og oplyst grundlag, og kan derfor afvise alle spekulationer om dette emne.

Den anden artikel fortæller, hvilke andele de nye investorer har fået for deres tegning af aktier. Her udtaler endnu ekspert sig om en analyse, han selv har foretaget af selskabet. Analysen er udarbejdet uden, at vedkommende har set regnskabet, og derfor har vi svært ved at genkende de konklusioner der drages ud fra den såkaldte analyse. Denne artikel indeholder intet nyt og er efter vores opfattelse en ”fyld” artikel, så den første artikel kan få lov til at fylde mere.

Artiklerne giver os anledning til lidt tiltrængt fakta:

  • HF har aktiver for mere end 100.000.000 DKK.
  • HF er i proces med at sælge alle porteføljeselskaber, så alle diskussioner om HFs styrke, regnskabsprincipper og/eller værdi af aktiver kan stoppe en gang for alle.
  • HF har i foråret 2016 justeret koncernens strategi. I den forbindelse er regnskabsprincipperne ændret retur til købsværdi og samtidig er de seneste års aflagte årsregnskaber minutiøst gennemgået, så der sikres et korrekt sammenligningsgrundlag.
  • De ændrede regnskabsprincipper har som konsekvens, at porteføljeselskaber optages til købsværdi og ikke til den salgsværdi, som selskaberne repræsentere. Porteføljeselskaberne ventes solgt i den kommende tid, og dermed vil værditilvæksten blive realiseret.
  • HF har i marts 2016 startet et udbud af obligationer på 60.000.000 DKK (oprindelig 52.500.000 DKK, men senere øget til 60.000.000 DKK grundet den store interesse) og udbuddet forventes fuldtegnet i løbet 1-2 måneder.
  • I forbindelse med udbuddet blev der offentliggjort et udbudsmateriale, der præsenterer tal efter de ændrede regnskabsprincipper, hvor aktiver optages til købsværdi.
  • HF offentliggjorde en korrigeret årsrapport i juli måned for Hellerup Finans A/S for året 2014/2015, hvor tallene var stort set som allerede oplyst i det offentliggjorte udbudsmateriale fra marts. Vi har tidligere givet mere uddybende information om vores korrigerede årsrapport – den kan læses igen her
  • HF offentliggør medio august også en korrigeret årsrapport for Hellerup Finans Holding A/S, når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen. Tallene reflekterer naturligvis tallene fra Hellerup Finans A/S, og tallene er stort set som allerede oplyst i det offentliggjorte udbudsmateriale.
  • I den korrigerede årsrapport er et af porteføljeselskaberne bl.a. optaget til en værdi på 0 DKK af tekniske årsager, også selv om der er igangværende forhandlinger om et salg af dette porteføljeselskab til en et 2 cifret millionbeløb.
  • Der sker mange andre positive ting hos HF, og det har vi for nylig informeret om – det kan læses igen her

 

Vores konklusion er derfor helt entydig – vi ser positivt på fremtiden og ser frem til at præsentere resultater, både på den korte bane og på længere sigt, som alle vores aktionærer og obligationsejere med rette kan forvente af os.

Alt dette ved vores aktionærer, obligationsejere og øvrige interessenter samt naturligvis også diverse medier. Desværre er det ikke den vinkel medierne har valgt på HF – det beklager vi overfor alle vores medarbejdere, aktionærer, obligationsejere og øvrige interessenter. Vi kan oplyse, at vi arbejder hårdt hver dag for dette og udviklingen ser yderst positivt ud. Vi har en – måske naiv – forventning om, at resultater vil ændre mediernes vinkel på HF, så det er vores eneste fokus.