Forvaltningsselskabet har valgt at indlevere sin tilladelse til Finanstilsynet

28/04/2017

HFlogoheader

 

Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S har i dag valgt at indlevere tilladelsen som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) til Finanstilsynet.

Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S (”FHF”) fik den 13. november 2014 tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (”FAIF”) og har pr. den 28. april 2017 indleveret tilladelsen til Finanstilsynet. Der indledes nu en proces i samarbejde med Finanstilsynet, i forhold til at overdrage forvaltningen af de 14 alternative investeringsfonde (”AIFer”) til en eller flere andre FAIFer. Processen skal sikre, at de 14 AIFer kan fortsætte uændret, blot med en anden FAIF, og at investorerne derved bliver mindst muligt berørt af denne ændring.

”Det er yderst vigtigt for os, at overdragelsen af forvaltningen af AIFerne sker til en FAIF, der kan håndtere opgaven, så investorerne ikke oplever negative konsekvenser ved overdragelsen. På baggrund af vores kendskab til vores kollegaer i branchen, er vi helt trygge ved, at en overdragelse kan gennemføres hensigtsmæssigt for alle parter. Vi har igennem længere tid overvejet, hvorvidt det er muligt for os at opnå den nødvendige kritiske masse, der skal sikre rentabiliteten i FHF. Det er meget omkostningstungt at drive virksomhed under de regulatoriske rammer for en FAIF. I vores tilfælde, har det ikke været muligt at opnå den nødvendige kritiske masse, da antallet af forvaltede AIFer og den samlede størrelse af disse har været for lille. Vi må konstatere, at det ikke har været muligt at sikre en holdbar forretningsmodel. For at sikre, at investorerne i AIFerne får en effektiv administration af deres aktiver og ikke oplever forstyrrelser, har vi valgt at indlevere tilladelsen til Finanstilsynet i dag.” siger bestyrelsesformand for FHF, Jesper Gotfredsen, og fortsætter

”Vi har siden december 2016 arbejdet med en alternativ handlingsplan, hvor forretningsmodellen fokuserer på ydelse af corporate finance services og vi må konstatere, at dette område på nuværende tidspunkt er økonomisk væsentlig mere attraktivt. Dette forhold har, sammen med den manglende kritiske masse for FHF, været en afgørende faktor for, at bestyrelsen i går besluttede, at vi skal den vej fra i dag.”  

Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S er et 100% ejet datterselskab af Hellerup Finans A/S. En del af handlingsplanen er at fusionere de 2 selskaber, når forvaltningen af de 14 AIFer er overdraget til en ny FAIF. Herefter drives der fremadrettet kun forretning under navnet Hellerup Finans A/S.