Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S får påbud af Finanstilsynet om ”nødvendige foranstaltninger”

2/11/2016

HFlogoheader

 

Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S (”FHF”) fik den 29. juni 2016, som led i den justerede strategi, udvidet selskabets tilladelser jf. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. FHF har siden ansøgt Finanstilsynet om flere tilladelser, men har i stedet modtaget et påbud af Finanstilsynet med følgende ordlyd:

Finanstilsynet påbyder FHF at udarbejde en handlingsplan, som indeholder nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at selskabet har en holdbar forretningsmodel, og som er baseret på selskabets eksisterende tilladelse, med henblik på at sikre selskabets fremtidige indtjening og kapitalgrundlag. Handlingsplanen skal indsendes senest 1. december 2016.

Finanstilsynet vil kort sagt have, at FHF viser resultater indenfor de allerede udstedte tilladelser, før FHF kan få tildelt yderligere. FHF tager Finanstilsynets påbud til efterretning og har allerede udarbejdet ovennævnte handlingsplan.

Påbuddet har ingen konsekvenser for hele Hellerup Finans koncernens (”Koncernen”) økonomiske muligheder, da de ansøgte tilladelser var planlagt til anvendelse i fremtiden, men har naturligvis indflydelse på hvilke områder/forretningsmuligheder FHF vil involvere sig i på kort sigt. FHF vil nu bruge sine  ressourcerne indenfor de eksisterende tilladelser, i stedet for at bruge dem på fremtidige områder.

Finanstilsynet er pligtig til at offentliggøre påbuddet og det sker på en måde, hvor Finanstilsynet opsummerer de udfordringer Koncernen har været igennem de sidste 12 måneder. Der er intet nyt i opsummeringen af udfordringerne, der allerede har været beskrevet af medierne og oplyst til offentligheden af Koncernen. Aktionærer, obligationsejere, kunder og alle øvrige bedes derfor være opmærksomme på, at der ikke er afgørende nyheder i offentliggørelsen, men at den er en opsamling på et historisk forløb, der tidligere er informeret om.

Du kan læse afgørelsen her