Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S siger farvel til administrerende direktør Robin Eriksen

2/11/2016

HFlogoheader

 

Bestyrelsen i Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S (”FHF”) har valgt at sige farvel til administrerende direktør Robin Eriksen.

Robin Eriksen har været ansat i Hellerup Finans A/S siden 2011 som administrationschef og blev den 1. juli 2014 ansat som administrerende direktør i FHF. FHF fik tilladelse til at være FAIF –  jf. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde – og blev dermed underlagt Finanstilsynet den 13. november 2014. Robin Eriksen har siden da været ansvarlig for den daglige drift, kommunikationen med Finanstilsynet og opbygningen af FHFs compliance- og risikostyringsfunktion.

For at sikre FHFs videre udvikling, har bestyrelsen besluttet at styrke compliance- og risikostyringsfunktionen i FHF. Der er derfor påbegyndt  rekruttering af en profil med netop de kvalifikationer.

Indtil rekrutteringen er gennemført, er stifter og CEO i Hellerup Finans Holding A/S Torben Jensen tiltrådt som midlertidig direktør i FHF.