Hellerup Finans får påbud fra Finanstilsynet

18/01/2016

Finanstilsynet har givet Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S påbud og påtaler i forbindelse gennemgang af selskabets risikostyring og compliancefunktion ved et planlagt kontrolbesøg i oktober 2015.

Hellerup Finans har allerede før Finanstilsynet besøg i efteråret styrket organisationen ved ansættelsen af Jesper Gotfredsen og umiddelbart efter Finanstilsynets besøg yderligere styrket vores risikostyring og compliancefunktion betydeligt ved at ansætte en fuldtids risk manager, en chefjurist og ved at forøge de ressourcer vi bruger på ekstern compliance-bistand.” udtaler Torben Jensen

“Vi arbejder benhårdt på at klargøre Hellerup Finans til de regler som gælder for børsnoterede virksomheder og vi har det seneste år arbejdet med at udvikle vores risikomodeller og compliancefunktion.  I den forbindelse har vi umiddelbart efter Finanstilsynets besøg styrket  vores interne funktioner og processer,” siger Jesper Gotfredsen, adm. direktør i Hellerup Finans.

Finanstilsynet har desuden besluttet at politianmelde Hellerup Finans Holding A/S for overtrædelse af prospektpligten i forbindelse med udbud af aktier til offentligheden i Hellerup Finans Holding A/S. Overtrædelserne kan straffes med bøder til Hellerup Finans Holding A/S.

“Finanstilsynets kritik gør indtryk og vi har allerede sidste år ændret praksis på de områder, hvor Finanstilsynet har bemærkninger og Hellerup Finans lever i dag op til Finanstilsynets krav på samtlige punkter,” fastslår Jesper Gotfredsen.

Du kan læse redegørelsen her