Hellerup Finans har aflagt regnskab

9/01/2017

HFlogoheader

 

Hellerup Finans har aflagt regnskab

Der har været afholdt ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S (”Selskabet”) i dag den 9. januar 2017, hvor generalforsamlingen godkendte årsrapporten for året 2015/2016.

Årsrapporten for Selskabet viser et underskud efter skat på 115.326.tkr. og en negativ egenkapital på 25.818 t.kr. pr. 30.06.2016., hvilket ledelsen betragter som yderst utilfredsstillende. Årets resultat er påvirket negativt af manglende indtægter, massive nedskrivninger på kapitalandele og omkostninger i forbindelse med afvikling af Mainz projektet.

Årsrapporten er aflagt på et tidspunkt, hvor der er forhandlinger om salg af Lyngby Boldklub som er et væsentligt aktiv i Hellerup Finans.

”Vi har indgået et ’letter of intent’ med en seriøs potentiel købergruppe og det er vores håb at handlen kan gennemføres inden 31. januar 2017,” fortæller Jesper Gotfredsen, adm. direktør i Hellerup Finans.

En væsentlig årsag til underskuddet skyldes, at ledelsen har valgt at anvende følgende principper omkring porteføljeselskaber i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten:

1. Hvis porteføljeselskabet har negativ egenkapital, er det sat til 0 i balancen og nedskrivninger er ført over resultatopgørelsen

2. Alle tilgodehavender hos porteføljeselskaber er sat til 0, hvis de har negativ egenkapital

3. Hvis porteføljeselskabet har modtaget støtteerklæring fra Hellerup Finans, er det hensat som en forpligtelse i regnskabet

4. Hvis porteføljeselskabet har positiv egenkapital, er det sat til kostpris i balancen og nedskrivninger er ført over resultatopgørelsen

De valgte principper har en resultatmæssig negativ virkning på regnskabet på mere end 53.000 t.kr.

”Når stort set alle aktiver er sat til 0 i balancen og nedskrivningerne er ført over resultatopgørelsen, har det naturligvis en voldsom negativ indflydelse på årsrapporten, men det har samtidig den positive konsekvens, at når aktiverne sælges til højere værdi end 0, skal dette indtægtsføres igen over resultatopgørelsen og vil have den samme voldsomme indflydelse, men nu med en positiv indflydelse,” siger Jesper Gotfredsen.

Selskabet er i færd med salg af alle porteføljeselskaber og har efter udløbet af årsregnskabet afsat porteføljeselskabsaktier, som har givet selskabet en gevinst på 13.325 t.kr.

”Vi har desuden etableret nye indtægts- og overskudsgivende aktiviteter indenfor fast ejendom og corporate finance. Vi forventer i indeværende regnskabsår, der udløber 30. juni 2017, et resultat på ca. 65 mio. kr., hvor indtægterne kommer fra salg af porteføljeselskaber til markedsmæssige korrekte værdier og fra vores aktiviteter indenfor fast ejendom og corporate finance,” siger Jesper Gotfredsen.

”Vi ser derfor særdeles positivt på Selskabets fremtid og ser samtidig frem til at vise vores aktionærer og øvrige interessenter, at det nuværende billede af Hellerup Finans er et øjebliksbillede og et udtryk for valg af regnskabsprincipper og ny struktur af indtægtsgrundlaget i koncernen,” fastslår Jesper Gotfredsen.

Alle henvendelser bedes rettet til adm. direktør i Hellerup Finans A/S Jesper Gotfredsen på jg@hellerupfinans.dk