Hellerup Finans vil være ejet af selskabets kunder og sigter mod børsnotering i 2016

10/02/2014

bg_image

Det er netop offentliggjort at vi sigter mod børsnotering i 2016 og forventer at selskabets kunder fremadrettet bliver hovedaktionærer i virksomheden inden udgangen af 2014.

Samtidig har forvaltningsselskabet søgt tilladelse om at blive forvalter under loven ”forvaltere af alternative investeringsfonde – FAIF”, hvilket medfører at også dette selskab bliver underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Det næste år, skal vi rejse DKK 105 millioner som skal bruges til at tage næste skridt i vores vækst strategi.

Formålet med udbuddet er at styrke vores ledende markedsposition.

Vi vil udnytte den forventede underliggende markedsvækst der er både i Danmark og Skandinavien.

Virksomheden har i dag en ledende markedsposition indenfor strukturering og forvaltning af investeringer, men ønsker at styrke positionen yderligere i Danmark.

Kapitalen skal derudover bruges til at udvide både geografisk til også at tilbyde produkterne i Skandinavien samt udvide eksisterende forretningsområder.