Kommentarer til artikler i Ekstra Bladet

1/12/2016

 logo_new

 

Hellerup Finans (”HF”) og Lyngby Boldklub (”LBK”) har været omtalt i 3 stort opsatte artikler i Ekstra Bladet, som vi finder nødvendig at kommentere, da spekulationerne i artiklen er forkerte.

HF overtog aktiemajoriteten i LBK den 22. december 2014 – altså for lidt mindre end 2 år siden. HF overtog LBK som på daværende tidspunkt var en virksomhed i opløsning og ”de facto” konkurs. Siden HF overtog LBK har mere end 100 investorer tilført LBK kontant ca. 40.000.000 kroner ved tegning af nye aktier. De midler er investeret i at udvikle alt omkring LBK, dvs. trænerstaben, spillertruppen, den fysiske stab, faciliteter, øget fokus på talentudviklingen, sponsorprodukter, salgspersonale og meget mere.

Investeringen har hidtil medført disse konkrete resultater:

  • LBK rykkede op i Superligaen i sommers
  • LBK har i den første sæson i Superligaen, siden sæsonstart, stort set været placeret i top 6
  • LBK har p.t. 9 ungdomsspillere, der spiller på de forskellige landshold – U17, U18, U19 og U20
  • LBK har udviklet et konsulenthus, der tilbyder samarbejdspartnere helt nye muligheder indenfor sponsorship
  • LBK har udviklet en professionel stab på både i den sportslige og kommercielle afdeling, der giver helt unikke muligheder i fremtiden

 

HF betegner opgaven med LBK som en ubetinget succes.

Artiklerne tegner et helt andet billede og efterlader læseren med det indtryk, at LBK er i overhængende fare. Der har været en del artikler om samme emne i de seneste måneder og derfor skal der tilføres lidt fakta til debatten.

Fakta er, at HF fra starten har set LBK som en udviklingscase og har i den forbindelse udviklet en plan for LBK, som på mange områder er blevet indfriet. Der er områder, hvor der er tidsmæssige forskydninger med negativ indflydelse – herunder på det kommercielle område, hvor der har været fokus på introduktion og salg af nye og egenudviklede produkter. Salget og leveringen af ydelserne i denne 1. generation af de produkter har vist sig, at være mere tidskrævende end forventet. Det har medført, at LBK efter sommeren 2016 har præsenteret en 2. generation af de egenudviklede produkter, hvor vejen til etablering af nye kundeforhold og leveringen af ydelserne er justeret, så de hurtigere kan realiseres. De kommende regnskabsår vil positivt afspejle den investering, der er foretaget i denne udvikling. Der er naturligvis også områder, hvor der er tidsmæssige forskydninger med positiv indflydelse, herunder LBKs placering i Superligaen, hvor placeringen har medført en øget indtægt, som der ikke var budgetteret med. De realiserede tal kontra budgettet for 1Q 2016/2017 viser en afvigelse i omsætningen på 2.000 kroner i positiv retning, svarende til en budgetafvigelse på 0,02% for perioden, hvilket anses for at være stærkt tilfredsstillende.

Konklusionen er, at LBK udvikler sig som forventet og planlagt.

Artiklerne omhandler også et salg af LBK til nye ejere, hvor HF udtaler:

Vi har valgt at sætte Lyngby til salg for kort tid siden og har siden da været i dialog med rigtig mange potentielle købere, og er som tidligere oplyst i forhandlinger netop nu med mere end en udenlandsk investorgruppe, der begge vil være perfekte til at fortsætte den positive udvikling Lyngby Boldklub har været igennem i vores ejerperiode.”

HF kan tilføje, at de igangværende forhandlinger ikke omfatter den nævnte ”potentielle køber”, men udenlandske investorgrupper, der ser mulighederne og værdien ganske anderledes positivt, end hvad der oplyses i artiklerne.

Udover dette, vil der ikke blive oplyst yderligere om de igangværende forhandlinger, før de er afsluttet, hvilket sker af respekt for processen og alle involverede parter.

Dagens artikler omhandler også HF, men bringer intet nyt. Da emnet er debatteret utallige gange i diverse medier, ser HF derfor ingen anledning til at kommentere dette endnu engang – vi opfordrer i stedet for alle interessenter og alle øvrige til at glædes over alt det positive, der sker netop nu i Lyngby Boldklub og se frem til alt det positive fremtiden vil bringe til klubben. Det ser meget lovende ud.