Lyngby Boldklub

Kommentarer til artikler i Ekstra Bladet

01/12/2016

Hellerup Finans (”HF”) og Lyngby Boldklub (”LBK”) har været omtalt i 3 stort opsatte artikler i Ekstra Bladet, som vi finder nødvendig at kommentere, da spekulationerne i artiklen er forkerte.

HF overtog aktiemajoriteten i LBK den 22. december 2014 – altså for lidt mindre end 2 år siden. HF overtog LBK som på daværende tidspunkt var en virksomhed i opløsning og ”de facto” konkurs. Siden HF overtog LBK har mere end 100 investorer tilført LBK kontant ca. 40.000.000 kroner ved tegning af nye aktier. De midler er investeret i at udvikle alt omkring LBK, dvs. trænerstaben, spillertruppen, den fysiske stab, faciliteter, øget fokus på talentudviklingen, sponsorprodukter, salgspersonale og meget mere.

Investeringen har hid til medført konkrete resultater:

LBK rykkede op i Superligaen i sommers
LBK har i den første sæson i Superligaen, siden sæsonstart, stort set været placeret i top 6
LBK har pt 9 ungdomsspillere, der spiller på de forskellige landshold – U17, U18, U19 og U20
LBK har udviklet et konsulenthus, der tilbyder samarbejdspartnere helt nye muligheder indenfor sponsorship
LBK har udviklet en professionel stab på både i den sportslige og kommercielle afdeling, der giver helt unikke muligheder i fremtiden

HF betegner opgaven med LBK som en ubetinget succes.

Artiklerne tegner et helt andet billede og efterlader læseren med det indtryk, at LBK er i overhængende fare. Der har været en del artikler om samme emne i de seneste måneder og derfor skal der tilføres lidt fakta til debatten.

Fakta er, at HF fra starten har set LBK som en udviklingscase og har i den forbindelse udviklet en plan for LBK, som på mange områder er blevet indfriet. Der er områder, hvor der er tidsmæssige forskydninger med negativ indflydelse – herunder på det kommercielle område, hvor der har været fokus på introduktion og salg af nye og egenudviklede produkter. Salget og leveringen af ydelserne i denne 1. generation af de produkter har vist sig, at være mere tidskrævende end forventet. Det har medført, at LBK efter sommeren 2016 har præsenteret en 2. generation af de egenudviklede produkter, hvor vejen til etablering af nye kundeforhold og leveringen af ydelserne er justeret, så de hurtigere kan realiseres. De kommende regnskabsår vil positivt afspejle den investering, der er foretaget i denne udvikling. Der er naturligvis også områder, hvor der er tidsmæssige forskydninger med positiv indflydelse, herunder LBKs placering i Superligaen, hvor placeringen har medført en øget indtægt, som der ikke var budgetteret med. De realiserede tal kontra budgettet for 1Q 2016/2017 viser en afvigelse i omsætningen på 2.000 kroner i positiv retning, svarende til en budgetafvigelse på 0,02% for perioden, hvilket anses for at være stærkt tilfredsstillende.

Konklusionen er at LBK udvikler sig som forventet og planlagt.

Artiklerne omhandler også et salg af LBK til nye ejere, hvor HF udtaler:

”Vi har valgt at sætte Lyngby til salg for kort tid siden og har siden da været i dialog med rigtig mange potentielle købere, og er som tidligere oplyst i forhandlinger netop nu med mere end en udenlandsk investorgruppe, der begge vil være perfekte til at fortsætte den positive udvikling Lyngby Boldklub har været igennem i vores ejerperiode.”

HF kan tilføje, at de igangværende forhandlinger ikke omfatter den nævnte ”potentielle køber”, men udenlandske investorgrupper, der ser mulighederne og værdien ganske anderledes positivt, end hvad der oplyses i artiklerne.

Udover dette, vil der ikke blive oplyst yderligere om de igangværende forhandlinger, før de er afsluttet, hvilket sker af respekt for processen og alle involverede parter.

Dagens artikler omhandler også HF, men bringer intet nyt. Da emnet er debatteret utallige gange i diverse medier, ser HF derfor ingen anledning til at kommentere dette endnu engang – vi opfordrer i stedet for alle interessenter og alle øvrige til at glædes over alt det positive, der sker netop nu i Lyngby Boldklub og se frem til alt det positive fremtiden vil bringe til klubben. Det ser meget lovende ud.

Læs mere
Hellerup Finans

Lukning af obligationsudbud

05/09/2016

Ledelsen i Hellerup Finans Holding A/S har valgt, at stoppe selskabets igangværende obligationsudbud pr. 5. september 2016. Det skyldes bl.a. alle de igangværende forhandlinger med købere af koncernens porteføljeselskaber.

Læs mere
Hellerup Finans, Rovsing

Hellerup Finans A/S sætter punktum for fortiden med en korrigeret årsrapport

18/07/2016

I forbindelse med den justerede strategi har ledelsen ændret regnskabsprincipper, og har derfor minutiøst gennemgået de seneste års aflagte årsregnskaber for at sikre et korrekt sammenligningsgrundlag. De ændrede regnskabsprincipper har som konsekvens, at porteføljeselskaber optages til købsværdi og ikke til den salgsværdi, som selskaberne repræsenterer. Porteføljeselskaberne ventes solgt i den kommende tid og dermed vil værditilvæksten blive realiseret.

Læs mere
Hellerup Finans, Rovsing

Nyt om Hellerup Finans og Rovsing Innovation

04/07/2016

Hellerup Finans og vores datterselskab Rovsing Innovation optræder i diverse medier i dag, hvilket giver anledning til at bringe lidt baggrundsviden. Kvalitetsløft af regnskaberne Hellerup Finans koncernen (”HF”) har et ønske om at være entydige og transparente i alle henseender, hvilket naturligvis også omfatter koncernens regnskaber.  HF har i mange år haft BDO som revisor, […]

Læs mere
Hellerup Finans

Vi justerer vores strategi og udbyder samtidig erhvervsobligationer

19/05/2016

Vores forretningsmodel er blevet kaldt kompleks – det har vi taget til efterretning og har derfor justeret vores strategi. Vi ønsker at være endnu mere transparente og entydige samtidig med, at vi sikrer et mere stabilt cashflow. Derfor har vi har besluttet, at vores fokus fremover igen bliver rettet mod honorarbaserede ydelser. Samtidigt har vi besluttet at sikre koncernens likviditet og kapitalgrundlag ved at afhænde de 5 nuværende investeringer i porteføljevirksomheder inden for de næste 6-18 måneder.

Læs mere
Hellerup Finans

Vi undrer os – gør du også?

07/12/2015

De seneste ugers medieomtale af Hellerup Finans har gjort ondt og har undret. Hellerup Finans har afsluttet samarbejdet med tidligere samarbejdspartnere – bl.a. Peter Forchhammer – og som modsvar har de fremsat direkte forkerte oplysninger om Hellerup Finans

Læs mere
Hellerup Finans

Orientering fra Hellerup Finans

05/12/2015

Hellerup Finans har de seneste år haft massiv fremgang. Det er vi stolte af, og vores succes skaber interesse fra både kunder, konkurrenter og medier. Desværre har medierne svært ved at forstå vores rolle som investeringsselskab, der identificerer selskaber med stort potentiale, og det medfører misforståelser og fejltolkninger.

Læs mere
cembrane

Solidt patent bag Cembrane-teknologi

02/12/2015

I flere artikler i dag angriber finansmanden Aldo Petersen Cembrane, der har fået succes med en ny type keramiske membraner. Aldo Petersen er bestyrelsesformand og aktionær i det konkurrerede selskab Liqtech, og han hævder i flere artikler at Cembrane har kopieret Liqtechs teknologi.

Læs mere
Hellerup Finans

Uberettiget krav fra Peter Forchhammer

02/12/2015

Det fremgår at diverse medier i dag onsdag den 2. december 2015, at den konkursramte finansmand Peter Forchhammer forsøger at få udbetalt et honorar ved at trække Hellerup Finans i retten. Han hævder, at selskabet skal betale ham ca. 1 mio. kr. for udført arbejde.

Læs mere
Hellerup Finans

Købstilbud til aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S

02/09/2015

Hellerup Finans A/S offentliggør købstilbud til aktionærerne i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S (Tidligere Viborg Håndbold klub A/S) Dokumenterne er offentliggjort via fondsbørsen og kan også findes på selskabets nye hjemmeside: www.invsel.dk Offentliggørelse sker i medfør af § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud. Investeringsselskabet af 1. […]

Læs mere
Just-Sold

Investering i Just-Sold

31/03/2015

  Just-Sold tilbyder boligsælgere at få boligen til salg hos flere mæglere på én gang. Målet er et hurtigere salg og en højere salgspris. Begrundelsen for at investere i Just-Sold skyldes flere faktorer. Vi tror på forretningsmodellen og folkene bag og er ikke i tvivl om at potentialet i virksomheden er stort. “Vi tror på […]

Læs mere
Hellerup Finans

Vi er flyttet til nye lokaler!

28/01/2015

  Grundet den store vækst i det forgangne år, er vi igen vokset ud af vores lokaler på Strandvejen 163 – 2900 Hellerup. Vi har i 2015 allerede budt velkommen til 11 nye kollegaer og med de muligheder, der venter os i 2015, har vi valgt at flytte tilbage til Tuborg Havn. For fremtiden vil […]

Læs mere