Historie

Her finder du informationer, der giver et hurtigt overblik over Hellerup Finans koncernen.

2005
Hellerup Finans blev stiftet den 1. juli 2005 og fokuserer alene på investering i virksomheder og ejendomme for egne midler.

2008
Hellerup Finans udvider med investeringsaktiviteterne med etablering og forvaltning af investeringer i vedvarende energi i Europa – primært solenergi.

Samtidig beslutter koncernens sig til, at beskæftige sig med Corporate Finance aktiviteter, herunder finde investeringsaktiver samt strukturere og rådgive om at rejse kapital.

2010
Hellerup Finans udvider investeringsaktiviteterne igen – denne gang med etablering og forvaltning af investeringer i fast ejendom.

2013
I maj 2013 beslutter Hellerup Finans, at etablere et selvstændigt forvaltningsselskab og koncernens forvaltningsaktiviteter bliver herefter samlet i Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S.

2014
Det nye forvaltningsselskab opnår i 2014 tilladelse fra Finanstilsynet til at være forvalter af alternative investeringsfonde (”FAIF”).

Som led i vækststrategien udvider Hellerup Finans Holding A/S aktiekapitalen og i den proces bliver aktiemajoriteten overtaget af aktionærerne. Hellerup Finans er i dag ejet af mere end 400 aktionærer.

2017
Den 2. maj 2017 beslutter Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S, at levere FAIF tilladelsen tilbage til Finanstilsynet.

Koncernen beslutter samtidig, at afvikle forvaltningsaktiviteterne og fremadrettet fokusere på en række forretningsområder inden for Corporate Finance, rådgivning og konsulentvirksomhed.