Orientering fra Hellerup Finans

16/12/2015

HFlogoheader

 

Siden vores seneste orientering fra 5. december 2015 – læs den her – er den massive mediedækning fortsat. Det er desværre langt fra alt, der bringes, som er korrekt – derfor denne orientering.

 

Revision 

BDO har opsagt samarbejdet med Hellerup Finans med denne begrundelse:

”Årsagen til vores fratræden som revisor for ovennævnte selskaber før hvervets udløb er begrundet i, at BDO føler sig misbrugt i kommercielt øjemed af ledelsen i Hellerup Finans. Blandt andet har Hellerup Finans, uden vores viden og medvirken, brugt BDO`s navn i salg og markedsføring af en række investeringsprodukter”.

Vi konstaterer, at vores nu tidligere revisor BDO ikke står ved, at de har givet tilsagn om, at deres vurderingsberetning kan benyttes i forbindelse med salg af investeringer i vores porteføljevirksomheder Rovsing Group, Cembrane, Just Sold og Injecto.

BDO har udarbejdet vurderingsberetningerne, BDO har rådgivet os og BDO har klart givet deres tilladelse til at Hellerup Finans kunne anvende vurderingsberetningerne i forbindelse med salget. Vi har modtaget en juridisk vurdering af forløbet, bl.a. baseret på den maildialog, der har været mellem os og BDO. Den juridiske vurdering bekræfter vores opfattelse.

Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt med henblik på at få valgt ny revisor.

 

Salgsmetoder

Alle hos Hellerup Finans er berørte og kede af, at der i dag bringes en usand historie om den 82-årige Jens Børge Kjær, mangeårig investor i Hellerup Finans siden 9. februar 2011 og en ven af huset. Omtalen gør ondt på alle hos Hellerup Finans, fordi vi bliver fremstillet på en måde, der er meget langt fra den virkelighed, vi befinder os i.

Før Jens Børge Kjærs død kontaktede han sin investeringsrådgiver hos Hellerup Finans for at få afviklet sine investeringer, da han ikke ønskede, at arvingerne skulle stå tilbage med den opgave.

Det er ukorrekt, at vi forsøgte at sælge ham aktier før hans død – tværtimod har vi arbejdet på afviklingen af hans investeringer i Hellerup Finans.  Beskrivelsen er dobbelt ærgerligt, da vi faktisk forsøgte at hjælpe både Jens Børge Kjær og hans arvinger. Vi kan ikke kommentere alle forhold, der beskrives i artiklen, da der også er tale om fortrolige kundeforhold.

 

Øvrige aktiviteter hos Hellerup Finans 

Vi fortsætter vores arbejde med at styrke virksomheden og organisationen som følge af vores vækst og tilgang af investorer:

Vi har gennemgået vores compliance funktion og implementeret en opgradering af denne.

1.  Vi har fordoblet de løbende ressourcer anvendt på compliance.
2.  Vi har ansat en fuldtids ”Risk Manager” der starter 1. januar 2016.
3.  Vi har ansat en chefjurist med advokatbaggrund for at styrke vores interne processer med start den 1. januar 2016.
4.  Vi har fundet ny revisor – bliver valgt endeligt på afholdelse af ekstraordinær generalforsamling primo 2016.
5.  Vi planlægger en udvidelse og styrkelse af bestyrelsen – beslutningen træffes på ekstraordinær generalforsamling primo 2016.

Hellerup Finans er en sund virksomhed, uden banklån eller anden ekstern gæld og med en soliditet tæt på 100 procent.  Vi agter fremadrettet at informere endnu tydeligere om vores forretningsmodel, så det er klart for alle, hvordan vi arbejder. Det vil sikre, at vi undgår omtale med misforståelser og fejltolkninger, som vi oplever lige nu. Arbejdet i porteføljevirksomhederne går støt videre, og vi ser, at der hver dag skabes resultater og indgås aftaler, som er med til at øge værdiskabelsen i selskaberne. Vi forventer, at vi kan indfri de målsætninger, vi har stillet op for 2016 – det ser vi frem til, og vi agter at besvare kritikken med resultater.