Orientering fra Hellerup Finans

5/12/2015

HFlogoheader

 

Kære kunder, aktionærer, samarbejdspartnere, medarbejdere og alle øvrige interessenter,

Hellerup Finans har været udsat for voldsom mediedækning i de seneste dage. Det er desværre ikke alt, der bringes, som er helt korrekt – derfor denne orientering.

Hellerup Finans har, de seneste år haft massiv fremgang. Det er vi stolte af, og vores succes skaber interesse fra både kunder, konkurrenter og medier.  Desværre har medierne svært ved at forstå vores rolle som investeringsselskab, der identificerer selskaber med stort potentiale, og det medfører misforståelser og fejltolkninger.

Fakta om Hellerup Finans

Hellerup Finans har i dag 400 aktionærer, og vores mål er at give private aktionærer de samme muligheder for at gennemføre succesfulde investeringer som kapitalfonde og business angles har. Ved at Hellerup Finans og private investorer går sammen, får vi en finansiel styrke, som betyder, at vi kan identificere potentielle succesvirksomheder, der har haft udfordringer med at rejse penge – og vi hjælper dem med både kapital og strategisk sparring.

Vi har gennem de seneste år gennemgået mere end 100 virksomheder og investeret i knap 10.  Mindre end 1 ud af 10 virksomheder lever op til vores skrappe krav om bl.a. ledelseskompetencer, potentielt højt afkast og den rette risikoprofil. Når vi identificerer en virksomhed med højt potentiale, deltager vi altid selv som medinvestor – det gør vi, fordi vi tror på virksomhederne.

Hellerup Finans har netop offentliggjort vores suverænt bedste regnskab i vores 10-årige historie – Hellerup Finans Holding har skabt et overskud på 24,5 mio. kr. efter skat og har en egenkapital pr. 30. juni på mere end 136 mio. kr. Siden 30. juni er egenkapitalen øget med mere end 30 mio. kr., så vi med udgangen af året har en egenkapital på mere end 166 mio. kr. Det er fremragende resultater, som vi er yderst tilfredse med. Vi er samtidig meget stolte over, at der ingen ekstern gæld er i Hellerup Finans koncernen, og moderselskabet har en soliditet på 98,5 procent, så vi er godt rustet til vores fremtidsplaner.

Fakta om Hellerup Finans

  • Vi har i dag ca. 400 aktionærer herunder adm. dir Torben Jensen, der ejer ca. 35 procent af aktierne – vi har derved opnået vores mål om at være kundeejet.
  • Vi er vokset markant i de seneste år. I 2012 var vi 10 medarbejdere –  og i dag beskæftiger vi direkte og indirekte via datter/porteføljeselskaber mere end 230 medarbejdere. Målet er at skabe varige arbejdspladser inden for innovation og videnstunge virksomheder.
  • Vores medarbejdere – de mere end 230 medarbejdere – betaler over 25 mio. kr. i personlig skat årligt. Dermed bidrager Hellerup Finans økonomisk til samfundet.
  • Vores datterselskab, Forvaltningsselskabet Hellerup Finans, er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og har opnået tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde – vi ønsker at sikre en høj grad af investorbeskyttelse.
  • Vores rådgivere er endvidere alle certificerede af Finanssektorens Uddannelsescenter – det sikrer en høj grad af investorbeskyttelse.
  • Både bestyrelse og direktion er vurderet ”fit & proper” af Finanstilsynet i henhold til FAIF lovgivningen, hvilket er en vurdering af egnethed (viden og erfaring) og hæderlighed af de enkelte medlemmer, som Finanstilsynet skal foretage af ledelsen i virksomheder omfattet af den finansielle lovgivning.

 

Hellerup Finans ekspanderer i det kommende år

  • Vi forventer at notere Hellerup Finans Holding på OMX Nasdaq (Københavns Fondsbørs) inden udgangen af 2016. Vi ønsker ikke at rejse ny kapital – men vi gør det for at blive en endnu mere åben og transparent virksomhed og for at styrke vores internationalisering.
  • Vi åbner kontor i Stockholm og Oslo inden udgangen af juni 2016 – vi ønsker at være en international virksomhed.
  • Vi arbejder henimod, at flere af vores investeringsprodukter skal børsnoteres – vi ønsker at skabe likvide investeringer.

 

Den rejste kritik af Hellerup Finans 

Vi beklager overfor alle, at Hellerup Finans er havnet i en situation, hvor mediedækningen er så kritisk – vi mener, at kritikken er fejlagtig og unuanceret og kan tilbagevise alle de rejste kritikpunkter.

Hellerup Finans har, på det seneste, afvist nogle kulørte erhvervsfolk – bl.a. Peter Forchhammer – som vi ikke ønsker at samarbejde med fremover. Det har betydet, at de har taget kontakt til medierne, fremsat kritik og kommet med spekulationer.

Fremadrettet vil vi være mere omhyggelige med, hvem vi samarbejder og holder møder med. Omvendt tror vi på, at alle fortjener en chance til – og at en personlig konkurs ikke nødvendigvis er udtryk for manglende evner – slet ikke set i lyset af finanskrisen.

Det er ærgerligt, at det billede, som medierne skaber, er, at vi foretager os noget forkert. Vi tror på, at vi kan demokratisere investeringer, som før har været forbeholdt kapitalfonde, og vi tror på, at alle gennem Hellerup Finans skal have mulighed for at foretage en investering i selskaber med stort potentiale – men vi vil fremadrettet bestræbe os på, at være mere selektive i vores udvælgelse af samarbejdspartnere.

Vi ser frem til det kommende år. 2016 tegner til at blive endnu et succesfuldt år for Hellerup Finans, vores investorer og ikke mindst de spændende vækstvirksomheder, hvor der vil blive skabt endnu flere arbejdspladser i de kommende år.

Hvis du har spørgsmål, du ønsker at få besvaret, er du velkommen til at kontakte adm. dir Torben Jensen på tj@hellerupfinans.dk

 

Adm. dir Torben Jensen besvarer de rejste kritiske spørgsmål – tryk her