Redegørelse fra Finanstilsynet om inspektion i Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S og ansættelse af ny Legal & Compliance Officer

2/03/2017

HFlogoheader

 

Redegørelse fra Finanstilsynet om inspektion i Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S og ansættelse af ny Legal & Compliance Officer

Finanstilsynet var den 15. december 2016 på inspektion i Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S. Inspektionen var en opfølgning på Finanstilsynets inspektion af selskabets risikostyrings- og compliancefunktioner i oktober 2015.

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet siden den seneste inspektion har udarbejdet politikker og forretningsgange på compliance- og risikostyringsområdet, ligesom selskabets risikostyrings- og compliancefunktion er blevet styrket. Selskabet har etableret procedurer, som skal sikre, at selskabet følger op på mangler, der identificeres i compliancerapporterne. Finanstilsynet kunne endvidere konstatere, at selskabet i 2016 har arbejdet med at implementere politikker og forretningsgange i organisationen, herunder afholdt funktionsspecifikke medarbejderforløb for at sikre, at medarbejderne har læst og forstået de politikker og forretningsgange, der er relevante for den enkelte medarbejder.

”Vi har siden Finanstilsynets besøg i oktober 2015 arbejdet hårdt for at få styrket vores risikostyrings- og compliancefunktioner. Nu kan vi konstatere, at vores indsats har givet det nødvendige løft, hvilket er yderst tilfredsstillende” udtaler bestyrelsesformand i Forvaltningsselskabet Hellerup Finans A/S Jesper Gotfredsen og fortsætter: ”Vi er stadig i gang med at styrke organisationen, så vi kan få endnu et løft. Derfor  har vi ansat Mikkel Krøyer pr. 1. marts 2017 som Legal & Compliance Officer”.

Mikkel Krøyer (1971) er uddannet Cand. Merc. Jur og HD i Finansiering. Mikkel har bl.a. en baggrund som Head of Compliance and Operationel Risk i Nordea Markets og som special konsulent i Finanstilsynet, hvor en af opgaverne var at implementere FAIF-direktivet i dansk lovgivning.

”Vi har været underlagt FAIF lovgivningen siden 2014 og er stolte over, at en kapacitet på dette område har valgt os som fremtidig arbejdsplads – det er en stor styrkelse af vores organisation og vi byder Mikkel velkommen i koncernen,” siger Jesper Gotfredsen.

”Vi fik i forbindelse med den seneste inspektion et påbud om at etablere forretningsgange, som sikrer, at Selskabet følger op på mangler, der bliver identificeret i risikostyringsrapporterne. Selskabets bestyrelse fik endvidere påbud om, at alle de forhold, som bestyrelsen er ansvarlig for, skal drøftes på bestyrelsesmøderne, og ikke uden for møderne samt at alle bestyrelsens væsentlige drøftelser og beslutninger skal protokolleres. Vi har udarbejdet forretningsgangene og sikret, at alle forhold bliver diskuteret og protokolleret på bestyrelsesmøderne. Begge forhold er nu udbedret og vil ikke give anledning til bemærkninger fremover,” konstaterer Jesper Gotfredsen.

”Finanstilsynet gav os i oktober 2016 et påbud om udarbejdelse af en handlingsplan, der skulle indeholde initiativer til at få etableret en holdbar forretningsmodel, med henblik på at sikre selskabets fremtidige indtjening og kapitalgrundlag. Alle initiativer i henhold til handlingsplanen skal være igangsat senest den 1. april 2017. Vi udarbejdede i november 2016 en handlingsplan og igangsatte straks initiativer i henhold til den, hvilke vi siden har fulgt nøje og Finanstilsynet modtager hver måned en opfølgning på handlingsplanen. I handlingsplanen indgår præsentation af nye AIF´er med fast ejendom som underliggende aktiv, hvilket vi ser frem til at præsentere i nær fremtid” afslutter Jesper Gotfredsen.