Status på aktiviteter i Hellerup Finans koncernen (”Koncernen”)

2/11/2016

HFlogoheader

 

Her er en status på aktiviteter i Koncernen.

Koncernen ejer bl.a. aktieposter i følgende selskaber:

  • Lyngby Boldklub A/S
  • Cembrane A/S
  • Injecto A/S
  • Just- Sold A/S
  • Rovsing Innovation A/S med datterselskaberne Rovsing Business Academy A/S og Esignatur ApS
  • Nordic Blue Invest A/S

 

Koncernen er i forhandlinger omkring realisering af ovenstående aktieposter til priser, hvor Koncernen opnår et tilfredsstillende afkast af den investerede kapital. Koncernen forventer at alle aktieposterne vil være solgt indenfor de næste 3-12 måneder og at det vil tilføre Koncernen et meget stort millionbeløb. Koncernen arbejder derudover på, at afslutte en privat placering af erhvervsobligationer der også vil tilføre Koncernen et 2-cifret millionbeløb.

Koncernen er endvidere aktivt i gang med at identificere velegnede investeringsobjekter til nye Alternative investeringsfonde, hvor Koncernen skal stå for oprettelse, kapitalfremskaffelse og administration af fondene. Den første – HF Leipzig Invest II A/S – vil blive præsenteret i løbet af november. Det er den anden AIF Koncernen udbyder, hvor formålet er at investere i fast ejendom i Leipzig. HF Leipzig Invest II A/S henvender sig til semiprofessionelle investorer. Koncernen forventer at præsentere yderligere 2-3 AIF`er inden 30. juni 2017, med det formål at investere i fast ejendom – også de nye AIF’er vil henvende sig til semiprofessionelle investorer.

Koncernen har udarbejdet en handlingsplan, hvor Koncernen i de kommende måneder fokuserer på allerede igangværende forretningsområder – herunder investering i fast ejendom. Samtidig med, vil der blive startet helt nye forretningsområder op primo 2017. Det er nyudviklede forretningsområder indenfor bl.a. corporate finance, der har været under udvikling og bearbejdning de sidste mange måneder.

Realiseringen af Koncernens aktieposter, afslutningen af den private placering af erhvervsobligationer samt realiseringen af den udarbejdede handlingsplan vil styrke Koncernen og sikre, at den er i stand til at indfri de overordnede målsætninger.