Stor interesse for at købe selskaber fra Hellerup Finans

6/06/2016

HFlogoheader

 

I løbet af de kommende 6-12 måneder forventer Hellerup Finans at have solgt 3-4 porteføljeselskaber.  Selskaberne er de seneste år blevet udviklet og har fået tilført knap 60 mio. kr. i ny kapital. Dermed er selskaberne steget markant i værdi og den værdistigning kommer nu aktionærerne til gode.

“Vi har en række tætte dialoger med potentielle købere, som jeg vurderer vil medføre salg med solide gevinster,” fortæller Jesper Gotfredsen, adm. direktør i Hellerup Finans.

Han understreger, at Hellerup Finans ikke har noget hastværk med at få selskaberne solgt – og at det skal ske til en pris, som afspejler den værdistigning, der er sket i selskaberne. “Vi vurderer, at porteføljeselskaberne kan sælges for en pris, der er mange millioner højere, end det vi har købt dem for. Indtil videre bekræfter forhandlingerne med potentielle købere, at den vurdering er korrekt,” konstaterer Jesper Gotfredsen.

“Det er helt afgørende, at vi får de rigtige priser, så vores aktionærer får den størst mulige gevinst. Vi venter hellere nogle måneder mere, hvis det er nødvendigt, for at opnå den rigtige pris,” siger han. De seneste måneder har Hellerup Finans derfor foretaget et succesfuldt udbud af erhvervsobligationer. Udbuddet er stadig i gang og formålet er at sikre den nødvendige kapital til udvikling af porteføljevirksomhederne samt de øvrige aktiviteter i Hellerup Finans.

Hellerup Finans har de seneste måneder været i dialog med Erhvervsstyrelsen om det årsregnskab for 2014/15, som BDO har revideret. Dialogen er endt med, at Hellerup Finans har besluttet at ændre regnskabsprincipperne, så årsregnskabet ikke viser den værditilvækst, som porteføljeselskaberne har medført.

“Vi har efter dialog med Erhvervsstyrelsen valgt at gå bort fra de regnskabsprincipper, som BDO anbefalede os at anvende. Det vil sige, at værdiskabelsen først bliver synlig i regnskabet, når porteføljevirksomhederne sælges. Den tilgang har vi det fint med,” fastslår Jesper Gotfredsen.

Samtidig er Hellerup Finans Holding A/S – som er det selskab aktionærerne har investeret i – ved at gennemføre en kapitalforhøjelse i Hellerup Finans A/S. Det sker ved en gældskonvertering på 60 mio. kr., som moderselskabet har tilført Hellerup Finans A/S samt porteføljeselskaberne. En del af kapitalforhøjelsen – en gældskonvertering på 20 mio. kr. – fremgår fejlagtigt af sidste års årsregnskab. For at rette fejlen har Hellerup Finans besluttet at indsende et nyt regnskab for 2014/15.

“Jeg er ærgerlig over, at vores daværende revisor har begået en fejl ved at optage kapitalforhøjelsen i sidste års regnskab. Men vi får nu rettet fejlen ved at medtage gældskonverteringen i dette årsregnskab. Rent praktisk betyder det ikke noget for aktionærerne, om beløbet står som lån eller aktiekapital i Hellerup Finans A/S,” fastslår Jesper Gotfredsen.