Vi justerer vores strategi og udbyder samtidig erhvervsobligationer

19/05/2016

HFlogoheader

 

Vores forretningsmodel er blevet kaldt kompleks – det har vi taget til efterretning og har derfor justeret vores strategi. Vi ønsker at være endnu mere transparente og entydige, samtidig med at vi sikrer et mere stabilt cashflow. Derfor har vi besluttet, at vores fokus fremover igen bliver rettet mod honorarbaserede ydelser. Samtidigt har vi besluttet at sikre koncernens likviditet og kapitalgrundlag ved at afhænde de 5 nuværende investeringer i porteføljevirksomheder inden for de næste 6-18 måneder.

For at sikre vores forhandlingsposition, under hensyntagen til at der kan opnås en markedsmæssig god pris for aktiverne, har vi valgt at sikre koncernens likviditet i den mellemliggende periode ved en mellemfinansiering i form af udstedelse af erhvervsobligationer med følgende fakta:

  • Hellerup Finans Holding A/S udbyder i alt op til 52.500.000 obligationer af nominelt 1 kr.
  • Udbudsperioden løber fra den 21. marts til den 31. december 2016
  • Minimuminvestering på 750.000 kroner pr. investor
  • Obligationerne udbydes til kurs 100
  • Den årlige rente på obligationerne er på 9 %
  • Obligationerne indfries senest den 31. december 2021 til kurs 100
  • Første renteudbetaling er den 31. december 2016 – herefter udbetales rente kvartalsvis bagud, hver den 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december
  • Sikkerhed – Hellerup Finans A/S stiller fuld sikkerhed for obligationerne frem til indfrielse
  • Mulighed for førtidsindfrielse – Hellerup Finans Holding A/S har mulighed for at førtidsindfri obligationerne helt eller delvist

 

Vi har mødt stor interesse for vores erhvervsobligationer og har allerede tegnet langt mere end minimumstegningen.  I vores udbudsmateriale har vi valgt at præsentere en regnskabsopstilling efter reglerne i den nye årsregnskabslov. Det betyder, at alle investeringer er optaget til kostpris. Dermed skærer vi værditilvæksten i porteføljevirksomhederne væk – mere end 65 mio. kroner. Resultatet er helt som forventet og planlagt, da vi i denne opstilling ikke viser den værditilvækst, som er sket i porteføljevirksomhederne. Det betyder at vi vil få store opskrivninger, når vi sælger virksomhederne. Vi har et solidt regnskab – vi har ingen bankgæld og vores egenkapital er på mere end 70 mio. kroner.

Vi har stadig planer om en børsnotering. Det kommer til at ske, når tidspunktet er rigtigt og som det ser ud nu, kommer det til at ske efter udgangen af 2016.

Hvis der er spørgsmål til nærværende eller andet der ønskes drøftet, er alle velkomne til at kontakte CEO Jesper Gotfredsen på jg@hellerupfinans.dk