Vi undrer os – gør du også?

7/12/2015

 

HFlogoheader

 

De seneste ugers medieomtale af Hellerup Finans har gjort ondt og har undret. Hellerup Finans har afsluttet samarbejdet med tidligere samarbejdspartnere – bl.a. Peter Forchhammer – og som modsvar har de fremsat direkte forkerte oplysninger om Hellerup Finans – enten til citat eller som baggrund for journalisterne.

Vi afbrød samarbejdet, fordi deres krav var urimelige og fordi de ønskede en gevinst på bekostning af investorer og aktionærer i Hellerup Finans – det kunne jeg ikke acceptere.

Vi er klar over, at den såkaldte ”millionær-klub” og de to farverige personer er godt stof for medierne. Men vi er overraskede over, at det har givet anledning til så massiv og kritisk omtale.

Vi har sendt det første krav om genmæle afsted til medierne for at få korrigeret fejlene – og det er svært at undgå en mistanke om, at der er motiver bag, som vi ikke kender til.

Eksempelvis fremgik det af en artikel, at en tidligere medarbejder hos esignatur fejlagtigt havde brugt Matas om kundereference. Det er en ærgerlig og beklagelig fejl, som vi har undskyldt overfor Matas og den pågældende medarbejder er ikke længere ansat – men det ændrer ikke ved, at esignatur har et solidt forretningsgrundlag.

Det gav også en stor historie at vi har udbudt et solidt ejendomsprojekt i Mainz, hvor såkaldte eksperter mener, at en velbeliggende ejendom med lejekontrakter med uopsigelighed på 10 år indebærer en ”tårnhøj risiko”.  Det er en traditionel ejendomsinvestering i en velbeliggende ejendom med en lav risiko – så kritikken vil gælde for samtlige udbudte ejendomsinvesteringer her i landet.

Og det gav kritisk omtale, at vi har investeret i vækstvirksomheden Cembrane, der har udviklet en patenteret teknologi, der har et stort potentiale. Reelt skyldes kritikken at en medejer og investor i en konkurrerende virksomhed, nu føler sig truet som følge af Cembranes stærke investorgrundlag.

Kritikken er besvaret på vores hjemmeside, da medierne helt uforståeligt og ukritisk kører parløb med Peter Forchhammer i kritikken af Hellerup Finans.

Hellerup Finans har som grundlag at give private investorer samme mulighed som kapitalfonde og business angels – nemlig at investere i lovende vækstvirksomheder med et højt potentiale. Hellerup Finans har screenet mere end 100 virksomheder for at finde frem til de nuværende 10, som vi har investeret i. I alle 10 tilfælde var mangel på kapital den største hæmsko for vækst – og netop derfor er der grundlag for, at vi og vores investorer kan få et solidt afkast. De afkast skal nok komme, og vi har noteret os, at meget af den kritik, som rammer os nu, tidligere er blevet rettet mod succesfulde fonde og investorer – og eksempelvis også mod Vækstfonden.

Vi er i Hellerup Finans drevet af at skabe værdi i vækstvirksomheder og i fællesskab kan vi skabe mere værdi og opnå bedre resultater end hvis vi forsøger alene – det skal ikke kun være kapitalfonde, som kan opnå store gevinster. Og når Hellerup Finans næste år planlægger en børsnotering skyldes det ønsket om synlighed og transparens, som er grundlaget for vores vækstplaner, der også omfatter udlandet. Vi skal ikke rejse ny kapital gennem børsnoteringen, men vi får mere synlighed og de 400 private investorer får mulighed for at handle deres aktier på børsen.

Kunder, samarbejdspartnere og interesserede investorer kan finde svar på kritikken på vores hjemmeside, eller de kan kontakte os direkte, hvis de – som vi – undrer sig over omtalen i medierne.