Gaming gør dig ikke voldelig, viser ny undersøgelse

Der findes en del forklaringer på, hvorfor nogle unge mennesker tyr til vold, og man ser en tendens til, at især teknologi bliver beskyldt for at gøre børn og unge voldelige. Der er blevet lavet en lang række undersøgelser for at forsøge at enten bevise eller modbevise dette, men ingen af dem har været grundige nok til, at man har kunne konkludere noget endeligt ud fra dem.

Nu er Oxford University dog trådt frem med en ny undersøgelse, hvor det blev undersøgt, hvorvidt der er sammenhæng mellem voldelige computerspil og voldelige børn. 1.004 britiske børn på 14-15 år har deltaget i forskningen, og i modsætning til andre undersøgelser så er både børnene og deres forældre/værger blevet inddraget i undersøgelsen. Tidligere har børnene selv skulle vurdere, om de er eller har været voldelige efter at have spillet computerspil, men i den nye undersøgelse er børnenes forældre eller værger blevet stillet samme spørgsmål.

Det gør den nye undersøgelse til den efter sigende bedste og mest pålidelige undersøgelse på området indtil videre.

Undersøgelsen fandt ingen sammenhæng mellem voldelige computerspil og børn, der udviser voldelig adfærd. Den konkluderer både, at man ikke bliver voldelig af at spille voldelige computerspil, og at man ikke nødvendigvis spiller flere voldelige computerspil, fordi man er voldelig i virkeligheden.

Det betyder dog ikke, at man fast kan antage, at computerspil ikke resulterer i, at børn bliver voldelige; undersøgelsen er blot mere dybdegående end forrige.

Rune Lundedal Nielsen, som er forsker i psykologiske effekter af computerspil på IT Universitet, forklarer, at man ikke med sikkerhed kan sige, at voldelige børn er voldelige på grund af computerspil. Computerspil er nemlig lige så meget en konkurrence som f.eks. sportskampe, og det betyder, at man let bliver frustreret og vred, hvis man taber – det betyder altså ikke nødvendigvis, at spillet gør én voldelig, eller at man spiller spillet, fordi man er voldelig som person.

Den nye undersøgelse hæver dog barren for fremtidige undersøgelser, som bliver nødt til at være af samme kvalitet eller bedre, for at have noget at skulle have sagt i debatten. Dette skulle gerne give udsigt til mere præcise undersøgelser indenfor området i fremtiden.

Posted Under

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.