Klage over Børsen til pressenævnet

Denne artikel er en genudgivelse fra den gamle Hellerupfinans.dk side.

Hellerup Finans klager over Børsen til Pressenævnet – vi har i dag sendt følgende klage til Pressenævnet.

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4. sal.
1304 København K

Klage til pressenævnet og krav om genmæle i forbindelse med artiklen i Børsen ”Eksperter skyder hul i Hellerup Finans-projekt” bragt den 7. december 2015 

Det fremgår af medieansvarsloven at der kan kræves genmæle overfor forkerte og tvivlsomme oplysninger. En række af oplysningerne i Børsens artiklen er tvivlsomme og er i strid med de presseetiske regler ikke blevet forelagt Hellerup Finans.

Da oplysningerne fra Børsens eksperter er ikke blevet forelagt Hellerup Finans, har vi ikke haft mulighed for at besvare kritikken.

Derfor har vi krævet at Børsen bringer nedenstående genmæle, hvilket avisen har afvist:

Solidt projekt med lav risiko fra Hellerup Finans

Børsen bringer den 7. december en artikel med overskriften ”Eksperter skyder hul i Hellerup Finans-projekt”. Kritikken var ikke forelagt Hellerup Finans, der kan oplyse følgende:

Investeringen i en ejendom i Mainz har en høj grad af sikkerhed fordi den nuværende lejer, Roller, er en af Tysklands største møbelkæder med mere end 110 butikker og 5.300 ansatte og har den højest opnåelige kreditvurdering hos Creditreform, som er en af Tysklands førende kreditvurderingsvirksomheder. Lejemålet ophører ikke automatisk om 10 år som Børsen skriver – det er uopsigeligt i 10 år. Derudover har lejeren krævet og fået mulighed for en forlængelse af lejemålet på yderligere op mod 15 år, således at lejer har krav på at beholde lejemålet i mindst 25 år. Projektet har allerede nu så mange investorer, at det vil blive realiseret og ejendommen er attraktiv, at vi allerede nu er blevet tilbudt at sælge til en pris, der er 7,5 mio. kr. højere end vores købspris.

Ejendommen som tilbydes investorer, er fuldstændig nyrenoveret og derfor viser den uafhængige gennemgang af bygningen at vedligeholdelsesomkostningerne de næste 10 år vil være meget lave – under 15.000 euro om året.

Hellerup Finans blev kontaktet fredag den 4. december og vi bad herefter Børsen om at fremsende sine spørgsmål på mail. Denne mail blev modtaget  kl. 14.44 med en svarfrist på 15 minutter og havde følgende indhold:

Hej Torben,

Jeg skriver en artikel baseret på flere formuerådgiveres kritik af Mainz Invest.

Jeg vil gerne vide:
1. Hvor mange har investeret i Mainz Invest
2. Hvis ikke du vil sige det, hvor mange har vist interesse for projektet, I har afholdt to info-møder, senest i går.
3. Har Hellerup Finans købt ejendommen for 120 mio. kr.?
4. Hvad sælger I den videre til?
5. I bliver kritiseret for, at I tjener alle pengene risikofrit, og at investorerne ikke skal regne med at få noget. Hvad siger du til den kritik?

Dermed er den kritik, som rettes i Børsens artikel ikke blevet forelagt Hellerup Finans. Endvidere er der ikke givet Hellerup Finans rimelig tid til at svare.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, nr.  A.1., A.3. og A.7. at:

”Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.”

”Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare”.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, nr. A.7. at:

”Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *