Klage over brud på de vejledende regler for god presseskik

Denne artikel er en genudgivelse fra den gamle Hellerupfinans.dk side.

Berlingske Tidende bryder i en artikel bragt den 8. december de vejledende regler for god presseskik ved at offentliggøre navne på en række private investorer. Derfor har Hellerup Finans indsendt en klage til Pressenævnet.

Læs klagen her:

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4.
1304 København

Klage over brud på de vejledende regler for god presseskik

I en artikel bragt i Berlingske Business den 9. december 2014, ”Små investorer tiltrækkes af Hellerup Finans”, bringer avisen navnene på flere investorer i projekter udbudt af Hellerup Finans. Minimum 2 investorer har ikke givet deres tilsagn til at blive omtalt i artiklen og der er tale om private forhold. Avisen har fundet navnene ved at gennemgå regnskaberne for syv solcelleselskaber, hvor navnene på investorerne i henhold til lovgivningen skal oplyses.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik nr. B1 at: ”Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.”

Der er ingen klar almen interesse i at oplyse navnene på de fire investorer, og artiklen kunne have været skrevet med en anonymisering af disse investorer.

I den forbindelse henviser vi til pressenævnets afgørelse af 28. oktober 2008 – sag. nr. 2008-6-747, hvor pressenævnet udtaler kritik af Politiken for at have bragt navnet på en sagsbehandler i en kommune, hvis navn avisen var blevet gjort bekendt med via dokumenterne fra kommunen. Det fremgår af kendelsen fra Pressenævnet at ”Politiken burde derfor i den konkrete sag have anonymiseret sagsbehandleren, der ikke var en ledende medarbejder” og ”det hverken for artiklens budskab, autencitet eller almen interesse var nødvendigt at nævne [K2]s navn”.

Pressenævnet anmodes derfor om at udtale kritik af Berlingskes brud på de vejledende regler for god presseskik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *