Klage over Finans.dk til pressenævnet

Denne artikel er en genudgivelse fra den gamle Hellerupfinans.dk side.

Finans.dk anvender en række af oplysninger i en artikel bragt på Finans.dk med overskriften ”Sådan gør Hellerup Finans” der er forkerte. Hellerup Finans har sendt følgende klage til Pressenævnet.

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4. sal.
1304 København K

Klage til pressenævnet og krav om genmæle i forbindelse med artiklen på Finans.dk og i Morgenavisen Jyllands-Posten

Det fremgår af medieansvarsloven at der kan kræves genmæle overfor oplysninger, der ikke er utvivlsomme. En række af de oplysninger som bringes i Finans.dks artikel ”Sådan gør Hellerup Finans” den 9. december er ikke utvivlsomme og de er i strid med de presseetiske regler ikke blevet forelagt Hellerup Finans.

Artiklen indeholder seks elementer, der nummereret 00, 01, 02, 03, 04 og 05.

00 indeholder teksten: ”Se her, hvordan Hellerup Finans køber sig billigt ind i risikable venturevirksomheder og kort efter sælger aktier i selvsamme selskaber til en langt højere pris”.

Brugen af ”risikable” og ”kort efter sælger aktier i selvsamme selskaber til en langt højere pris” er i henhold til de vejledende regler for god presseskik nr. A4 et angreb, og bør derfor også indeholde svar fra Hellerup Finans.

01 indeholder teksten: ”Hellerup Finans (HF) køber sig ind i den fiktive virksomhed Vækstraket for 4 mio. kr. Det svarer til, at Vækstraket er 10 mio. kr. værd”:

Brugen af ordet ”fiktive” bibringer læseren den opfattelse at virksomheden ikke eksisterer og handlen dermed ikke er reel. Det følger af de vejledende regler for god presseskik nr. A1 at det er mediernes opgave at bringe korrekt information.

02 indeholder teksten: ”Seks måneder senere sælger HF nye aktier i Vækstraket til private investorer, men nu er Vækstraket pludselig 100 mio. kr. værd. Private investorer får at vide, at de kan få aktierne til halv pris, fordi de er en ”specielt udvalgt gruppe”.

Oplysningerne er ikke utvivlsomme på følgende områder:

1. Perioden fra Hellerup Finans køber en virksomhed til den bliver solgt videre afhænger af de strategiske arbejde, som finder sted med virksomheden. Således er ”seks måneder senere” ikke korrekt.

2. Værdien af selskabet afhænger af det strategiske arbejde, som finder sted, samt eventuelle kapitalindskud, som sker i perioden. Oplysningerne der angiver at virksomheden ”pludselig” er ”100 mio. kr.” værd, er dermed ikke utvivlsomme.

03 indeholder teksten: ”HF får 10 pct. af det beløb, der rejses til Vækstraket”. Oplysningen om at HF ”får” 10 pct. af det beløb, der rejses er ikke utvivlsom, da dette er et fee der betales for omkostningerne i forbindelse med kapitalrejsningen.

04 indeholder teksten ”HF sælger størstedelen af sine aktier i Vækstraket til datterselskabet Hellerup Finans Ventures (HFV).”Denne oplysning er direkte forkert og dermed ikke utvivlsom.

05 indeholde teksten ”Planen har været, at HFV, der skal eje aktier i flere forskellige selskaber, sælges til private investorer. Dermed kan HF score en gevinst, uanset hvordan det går de venturevirksomheder, selskabet sælger til private investorer”. Denne oplysning er forkert og dermed ikke utvivlsom.

Pressenævnet anmodes hermed om at udtrykke kritik af Finans.dk for brud på de vejledende regler for god presseskik nr. A1, A2, A3 og A4 samt brud på medieansvarsloven.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *