Sådan vurderer du om en andelsforenings økonomi er sund

Overvejer du at investere i en andelsbolig, så er der sikkert en hel masse, der har med økonomi at gøre, som du er en smule i tvivl om. Det kan være svært at sætte sig ind i, men her kan du læse om nogle af de vigtigste ting, du bør lægge mærke til ved din andelsforenings økonomi, før du skriver under, for at være sikker på at foreningens økonomi er, som den skal være.

Er der fortsat noget, du er i tvivl om med hensyn til andelsforeninger og køb af andelsbolig, så kan du få svar på dine spørgsmål her.

Andelsforeningens lån og rente

En andelsboligforenings lån har enten en fast eller en variabel rente, og det er vigtigt for dig at vide, hvilken af delene der er tale om i din andelsboligforening, da det kan have stor betydning for din økonomi. En høj og fast rente er typisk at foretrække frem for en svingende og variabel rente, selvom den måske er en smule lavere.

En variabel rente er nemlig lig med svingende boligomkostninger, og det kan især være svært at følge med her, hvis man er studerende eller har et stramt budget, hvor der ikke er plads til denne slags svingende omkostninger.

Ejendommens valuarvurdering

Noget andet, der er godt at være opmærksom på, når man overvejer at købe en andelsbolig, er ejendommens valuarvurdering. En valuarvurdering er, med et andet ord, en ejendomsvurdering, som fortæller, hvad andelsboligforeningens ejendom er værd. Det er vigtigt, at der er blevet foretaget en rigtig valuarvurdering af ejendommen forholdsvis tæt på den dato, du begynder at kigge på boligen, så du kan være sikker på, at det, der står i den, fortsat er gældende.

Det er vigtigt at kigge på, hvordan ejendommens værdi er steget eller faldet i løbet af de seneste få år, og hvordan ændringer i markedet har påvirket denne værdi. Man bør også gøre sig opmærksom på, hvordan andelskronen bliver påvirket af drastiske ændringer i ejendommens værdi.

Hvad bruges boligydelsen til?

Du skal hver måned betale boligydelse for at få lov til at bo i ejendommen, men selvom det er noget, der skal gøres, er det fornuftigt, at du sætter dig ind i, hvad pengene egentlig går til. Generelt kan man sige, at boligydelsen går til skatter, administration, vedligeholdelse og finansieringen af ejendommens afdrag på gæld.

Man kan ikke gå ud fra, at en lav boligydelse er noget positivt og at en høj boligydelse er negativt, for det, man bør gå op i, er ikke, hvor mange penge man bruger på boligydelsen, men hvordan pengene bliver fordelt ud på de forskellige poster. Vedligeholdelse er noget af det, der vægter rigtig positivt, for det kan have fordele for dig, at store dele af boligydelsen går til vedligeholdelse af ejendommen. Omvendt kan det også være et dårligt tegn, at vedligeholdelse ikke er noget, der bliver prioriteret særlig højt.

Synes man, at boligydelsen er høj, er det altså værd at sætte sig ind i, hvad pengene bliver brugt på. For det kan være en fordel at vælge den andelsforening hvis ejendom er vedligeholdt til punkt og prikke, men som har en høj boligydelse, frem for den andelsforening hvis ejendom har lav boligydelse men en ringere ejendom.

Man skal dog også have in mente, at boligydelsen kan være lav, fordi foreningen har eksisteret i mange år og dermed har betalt stort set al gæld af – det er altså heller ikke nødvendigvis en dårlig ting, at boligydelsen er lav, det kommer blot an på, hvorfor den er lav. 

Læs foreningens vedtægter

En købsaftale til en andelsbolig er naturligvis en vigtig aftale og et stort skridt, så man skal huske at dobbelttjekke, at man er helt opmærksom på alle foreningens regler og vedtægter for at være sikker på, at man kan leve op til det hele, og at det hele giver mening for én.

En andelsforenings vedtægter er lavet af de andre andelsboligejere i foreningen og er et regelsæt, hvor man som køber kan læse regler for eks. fremlejning og forældrekøb samt hvad, der kommer til at ske, hvis andelsforeningen skulle gå konkurs. Alt dette er godt at vide, før man skriver under, så det skal man huske at kigge på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.