Guide: Sådan er forløbet med salg af virksomhed

Iværksætteri holder møllen i gang. I 2019 blev der oprettet mere end 49.000 virksomheder i Danmark. Det er rekordtal. Men hvor nogle vil holde på egen virksomhed, og enkelte går konkurs, så sælges virksomheder i høj grad landet over. Alle virksomheder repræsenterer i sig selv en vare, som både kan falbydes på alverdens firmabørser. Men ret skal også gå for ret, og derfor er der en del krav, der skal opfyldes, før man kan sætte den endelige underskrift. Det gælder bl.a.

Værdiansættelse og prospekt

Når et firma skal sælges, skal der først foretages en vurdering af virksomhedens værdi. Denne foretages af en mægler, som derudover også udformer et prospekt. Et prospekt er et objektivt overblik over virksomhedens umiddelbare tilstand. I prospektet er der som udgangspunkt vedhæftet regnskaber, budgetter, kunde- og medarbejderdata, markedsspredning m.m. I prospektet anføres også sælgerens pris, samt de vilkår der evt. måtte gælde for handlen. Prospektet skal som hovedregel være så fyldestgørende og detaljeret som muligt. Dog kan følsomme oplysninger anonymiseres.
Prospektets funktion er at give køberen et detaljeret overblik over virksomheden, så denne kan vurdere virksomheden bedst muligt.

Find den rette overtager

Når virksomheden er klar til salg, kan den enten sælges i åbent eller lukket udbud. Et lukket udbud er karakteriseret ved at man som sælger henvender sig til et marked stærkt felt af kendte potentielle købere. Dette øger diskretionen ved handlen, men det kan også gøre, at man ikke får den optimale pris for virksomheden. I åbent udbud henvender sælgeren sig typisk så offentligt som muligt. Dette er i høj grad for at teste markedet og se, hvor meget det egentligt vil give for virksomheden.

Diskretion er ofte en uomtvistelig betingelse, når det kommer til salg af virksomhed. Både for sælger og køber. Mægleren, som varetager den indledende kontakt til køber, har ligeledes tavshedspligt. Efter at køberen har fået et kort, præcist overblik over virksomheden, mødes vedkommende med virksomhedsmægleren, der kan gå mere detaljeret til værks. Ved mødet underskrives en såkaldt hemmeligholdelseserklæring, der har til formål at alle oplysninger om det eventuelle salg ikke offentliggøres før et på forhånd aftalt tidspunkt.
Mægler forventningsafstemmer også med køber, hvilke kompetencer køberen kan tilføre virksomheden, lige så vel som finansieringen af købet også vendes.

Efter hemmeligholdelses- og fortrolighedserklæringer er underskrevet, får den potentielle køber mulighed for at se prospektet.

Efterfølgende vil der være virksomhedsbesøg, hvor køber og sælger kan se hinanden an. Dette er sidste led i handlen før selve salget, og har til hensigt at løse de eventuelle knuder, der måtte være.

Aftale og salg

Når der er fundet en køber, enten på et åbent eller lukket marked, og der er skabt en god kemi imellem køber, sælger og virksomhed, er det på tide at få landet en aftale. Sælgers advokat udformer kontrakten, der tager udgangspunkt i de oplysninger, som virksomhedsmægleren har noteret sig. Der tages derudover også udgangspunkt i de vilkår, som køber måtte stille.
Hjælp til jura er vigtigt i en virksomhedshandel. Hos Nemadvokat kan du få juridisk bistand til dit virksomhedssalg.

Hvis virksomheden er ejet af mere end 1, skal der også udformes en ejeraftale. Ejeraftalen beskriver fordelingen af virksomheden, samt de vilkår der ellers måtte gælde for det delte ejerskab.
Når firmaet så er solgt, skal det for så vidt bare overdrages til køber. Det er dog sjældent løst hurtigt. Afhængigt af, hvilken virksomhed der er tale om, så vil der som oftest være en overtagelsesperiode, der strækker sig fra få uger til flere måneder. Overdragelsesperioden skal også fremgå af kontrakten.

Virksomheder sælger, i mere en end forstand. Foregår salget sikkert og trygt, så er der heller intet til hinder for et godt og stabilt virksomhedsskifte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.